Artykuły - Raporty

Liczba księgarń niezależnych i sieciowych w OBK (stan na 27.02.17)

ksiegarnie_niezalezne_sieciowe.jpg Liczba księgarń niezależnych i sieciowych w OBK

Powierzchnia księgarń

Imgur

Usytuowanie księgarni

Imgur

Czy księgarnia prowadzi także sprzedaż przez internet?

Imgur

Rodzaje księgarń

Imgur

Rozmieszczenie księgarń w województwach

Imgur

Liczba księgarń a rok otwarcia - w tym także przejęcia (stan na 13.07.2016)

Imgur

UWAGA wykres nie obejmuje danych o zamknięciach księgarń w podanych latach.

Dodatkowe działania w księgarniach (stan na 26.02.16)

wykres

Rodzaje księgarń w OBK (stan na 26.02.16)

wykres

Rozmieszczenie księgarń w województwach

wykres