Artykuły - Raporty

Liczba księgarń niezależnych i sieciowych w OBK

liczbasieci.jpg

Ponad połowa księgarń (57%) tworzących Ogólnopolską Bazę Księgarń nie należy do żadnej sieci księgarskiej. Łącznie w Bazie zarejestrowanych jest 1084 księgarń niezależnych. 20% stanowią duże sieci księgarskie (powyżej 100 filii), 14% małe sieci (od 5 do 29 filii), a 9% stanowią średnie sieci.

duże sieci księgarskie (>100 filli) - liczba sieci: 2

średnie sieci księgarskie 30-99 filli - liczba sieci: 3

małe sieci księgarskie 5-29 filli - liczba sieci: 24

liczba placówek:

księgarnie niezależne: 1084

duże sieci księgarskie (>100 filli): 375

średnie sieci księgarskie (30-99 filli): 172

małe sieci księgarskie (5-29 filli): 264

Zamknięcia wg województw w okresie styczeń 2017 – październik 2018

zamkn_wojewodztwa.jpg

Największa likwidacja księgarń nastąpiła w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Najmniej księgarń znika w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i świętokrzyskim

Zamknięcia wg lokalizacji

zamkniecia_wg_lokalizacji.jpg

zamknięcia w okresie styczeń 2017 - sierpień 2018
miasto wojewódzkie - 119, miasto powiatowe - 75, inne miasto - 127, m.st. Warszawa - 36, wieś/ gmina wiejska - 7.

Wskaźnik liczby księgarń na 10 000 mieszkańców w województwach Polski

wskaznik_1.jpg

Prezentujemy raport przygotowany w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, podlaskim oraz małopolskim. Najniższy wskaźnik je w województwie opolskim i świętokrzyskim

Średnia dla Polski 0,47, podczas gdy we Francji 0,76 a w Niemczech - 0,73.

Zamknięcia i otwarcia księgarń

zamkniecia.jpg

Jak wynika z zestawienia (obejmującego okres od stycznia 2017 do sierpnia 2018), więcej placówek jest zamykanych (364 vs 217).

Najczęstsze podawane powody rezygnacji z prowadzenia księgarni to: relatywnie niski poziom czytelnictwa i zakupów książek, migracja sprzedaży z rynku stacjonarnego do internetowego, wyniszczająca konkurencja cenowa i rażące dysproporcje między warunkami handlowymi dla poszczególnych kanałów dystrybucji książek drukowanych, w tym wyraźne faworyzowanie sprzedaży internetowej oraz kanałów dystrybucji alternatywnych wobec tradycyjnego księgarstwa stacjonarnego, a także brak efektywnego wsparcia państwa i prawnych regulacji rynku dystrybucji książek.

Liczba księgarń w OBK

liczbazarejestr.jpg

Liczba księgarń w OBK utrzymuje się od kilku miesięcy na podobnym poziomie.

Systematycznie przeprowadzane są akcje weryfikacyjne – dzięki automatycznym przypomnieniom systemu, a także indywidualnym rozmowom telefonicznym prowadzonym przez zespół OBK.

Spadki liczby księgarń w maju i październiku 2017 r. oraz lutym 2018 r. wynikają z wyrejestrowania w tych miesiącach księgarń sieci Matras.

Nie należy ściśle wiązać konkretnych dat z wyrejestrowaniem placówek, ale z terminem aktualizacji bazy przez zespół OBK. Właściciele, którzy zamykają księgarnie, nie zgłaszają tego faktu do OBK (sporadyczne przypadki). To zespół OBK monitoruje sytuację na rynku księgarskim, śledząc informacje w mediach, mediach społecznościowych lub dokonując weryfikacji na podstawie wywiadu telefonicznego.

Liczba księgarń wyrejestrowanych

liczba_wyrejestrowanych.jpg

Wykres obrazuje, jak następowały zmiany w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń, kiedy w okresie między styczniem 2017 a czerwcem 2018 było najwięcej zamknięć placówek.

Liczba księgarń w OBK

liczbaksiegarn.jpg

Najnowszy raport obrazuje, jak zmieniała się liczba księgarń zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń od końca 2015 roku

Udział asortymentu innego niż książki a wysokość roczna sprzedaży

udzial_asortymentu.jpg

W raporcie zestawiliśmy wysokość roczną sprzedaży księgarń z udziałem asortymentu innego niż książki (w przedziałach do 10 proc, 10-30 proc., 31-50 proc. i pow. 50 proc.). Trzeba podkreślić jednak, że raport został przygotowany na podstawie ankiet 230 księgarń.

Zatrudnienie w księgarniach

zatrudnienie.jpg

(stan na 30.03.18) - uwaga wykres poglądowy - na bardzo małej próbie - 677 placówek