Artykuły - Statystyki

Wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców

wskaznik_20_3_24_1.jpg

Prezentujemy najnowsze zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w poszczególnych województwach. Łączna liczba placówek księgarskich wynosi 1690.

Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim i małopolskim.

Najniższy wskaźnik - w województwach łódzkim świętokrzyskim i opolskim. Istnieje duży rozdźwięk między województwem z największą liczbą księgarń, gdzie wskaźnik wynosi 0,58, a najsłabiej reprezentowanym, gdzie wskaźnik utrzymuje się na poziomie 0,37.

Średnia dla Polski wynosi 0,45.

Liczba wyrejestrowanych księgarń z OBK

OBK_wyrejestrowane.jpg

Jak wynika z podsumowania 2023 roku, z polskiej mapy księgarń zniknęło 97 księgarń.

Najwięcej placówek zamknięto w województwach: mazowieckie (17), śląskie (12), małopolskie (11) i wielkopolskie (8) i lubelskie (8).

Księgarnie a sprzedaż przez internet

ksiegarnie_www_1.jpg

Jak wynika ze statystyk opracowanych na podstawie danych z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń, 33 proc. księgarń (568 placówek) nie posiada własnej strony internetowej.

Natomiast jeśli chodzi o obecność w mediach społecznościowych, to 77 proc. księgarń ma swój profil na Facebooku i z większą lub mniejszą częstotliwością go aktualizuje.

Lokalizacje księgarń

lokalizacjaksiegarn_31_8_23.jpg

Obecnie w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń (stan na 31 sierpnia) zarejestrowanych jest 1707 placówek. Jak wynika z najnowszego podsumowania, 28,5 proc. z nich zlokalizowanych jest w centrach miejscowości, np. przy rynkach, 23,9 proc. księgarń znajduje się w galeriach handlowych, a 3,5 proc. księgarń działa na osiedlach.

Większość właścicieli księgarń (44,1 proc.) wskazała na inną lokalizację, np. dworzec.

Dane opierają się na ankietach, które wypełniają przedstawiciele księgarń, zgłaszając placówkę do Ogólnopolskiej Bazy Księgarń.

Liczba księgarń w pierwszym kwartale 2023 roku

listaksiegarnOBK_28_3_23.jpg

1729 - tyle księgarń jest obecnie zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń.

Łączna liczba placówek księgarskich zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń na koniec 2022 roku wynosiła 1745. Stan rejestru na koniec 2019 roku – 1920!

W pierwszym kwartale tego roku wyrejestrowano księgarnie z województw: mazowieckie - 2, małopolskie - 1, śląskie - 2, wielkopolskie - 3, dolnośląskie - 2, pomorskie -2, łódzkie - 1, podkarpackie - 2, kujawsko-pomorskie - 2, lubuskie - 1.

Liczba księgarń z podziałem na województwa

liczbaksiegarn22.jpg

W połowie grudnia w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń znajduje się 1745 placówek.

Najwięcej księgarń znajduje się w województwie mazowieckim: 320, w tym 196 niesieciowych. W województwie małopolskim działa 186 księgarń, w tym 122 niesieciowych.

Najmniej placówek znajduje się w województwach: lubuskim (43), świętokrzyskim (42) i opolskim (34).

Wskaźnik liczby księgarń na 10.000 mieszkańców

wskaznikliczyksiegarn.jpg

Prezentujemy najnowsze zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Łączna liczba placówek księgarskich wynosi 1708.

Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim i małopolskim.

Najniższy wskaźnik - w województwie świętokrzyskim i opolskim. Istnieje duży rozdźwięk między województwem z największą liczbą księgarń, gdzie wskaźnik wynosi 0,56, a najsłabiej reprezentowanym, gdzie wskaźnik utrzymuje się na poziomie 0,31.

Średnia dla Polski wynosi 0,43 (spadek z 0,44 w porównaniu z grudniem ub. roku), podczas gdy w Czechach to 0,57, we Francji - 0,67, a w Niemczech - 0,72.

Liczba księgarń w OBK

obk_liczbaksiegarn_08_22.jpg

1692 - tyle księgarń jest obecnie zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń. Od sierpnia 2021 roku zamknęło się 81 placówek. Niemal w każdym województwie odnotowujemy zamykanie się placówek księgarskich.

Łączna liczba placówek księgarskich zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń na początku roku wynosiła 1738. Stan rejestru na koniec 2019 roku – 1920!

Ile jest księgarń niezależnych i sieciowych w OBK?

proc_udzial_26_7_22.jpg

Liczba księgarń niezależnych od początku istnienia OBK była wyższa niż księgarń sieciowych. W 2018 roku udział księgarń niesieciowych wynosił 57 proc. Rok później zwiększył się o 1 pp. W 2020 roku przewaga wobec księgarń sieciowych była najwyższa - to 62 proc. wobec 38 proc. Obecnie ten udział wynosi 60 do 40 proc.

Obecnie w OBK zarejestrowanych jest 1705 księgarń, z czego 1026 to księgarnie niezależne.

Coraz mniej księgarń

liczba_ksiegarn_25_4_22.jpg

Od połowy grudnia 2021 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń ubyło 43 księgarnie.

Niemal w każdym województwie odnotowujemy zamykanie się placówek księgarskich. Największy spadek nastąpił w województwach mazowieckim (- 9) i podlaskim (- 6). W województwie opolskim działa już tylko 30 księgarń, niewiele więcej (38) w województwie świętokrzyskim.

Stan księgarń od grudnia ub. roku nie zmienił się tylko w województwach małopolskim i wielkopolskim.

Obecnie w bazie figuruje 1721 księgarń.

Prezydenci miast, którzy wystąpili w filmie Polskiej Izby Książki w ramach autorskiego projektu “Księgarnie są ważne”, podkreślają rolę małych księgarń w kulturze i ekonomii miast i samorządów. O niesieciowym księgarstwie mówią prezydenci miast: Aleksandra Dulkiewicz, Konrad Fijołek, Jacek Jaśkowiak, Wojciech Szczurek, Tadeusz Truskolaski, Rafał Trzaskowski, Hanna Zdanowska i Krzysztof Żuk.

Zobacz film