Artykuły - Statystyki

Liczba księgarń w pierwszym kwartale 2023 roku

listaksiegarnOBK_28_3_23.jpg

1729 - tyle księgarń jest obecnie zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń.

Łączna liczba placówek księgarskich zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń na koniec 2022 roku wynosiła 1745. Stan rejestru na koniec 2019 roku – 1920!

W pierwszym kwartale tego roku wyrejestrowano księgarnie z województw: mazowieckie - 2, małopolskie - 1, śląskie - 2, wielkopolskie - 3, dolnośląskie - 2, pomorskie -2, łódzkie - 1, podkarpackie - 2, kujawsko-pomorskie - 2, lubuskie - 1.

Liczba księgarń z podziałem na województwa

liczbaksiegarn22.jpg

W połowie grudnia w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń znajduje się 1745 placówek.

Najwięcej księgarń znajduje się w województwie mazowieckim: 320, w tym 196 niesieciowych. W województwie małopolskim działa 186 księgarń, w tym 122 niesieciowych.

Najmniej placówek znajduje się w województwach: lubuskim (43), świętokrzyskim (42) i opolskim (34).

Wskaźnik liczby księgarń na 10.000 mieszkańców

wskaznikliczyksiegarn.jpg

Prezentujemy najnowsze zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Łączna liczba placówek księgarskich wynosi 1708.

Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim i małopolskim.

Najniższy wskaźnik - w województwie świętokrzyskim i opolskim. Istnieje duży rozdźwięk między województwem z największą liczbą księgarń, gdzie wskaźnik wynosi 0,56, a najsłabiej reprezentowanym, gdzie wskaźnik utrzymuje się na poziomie 0,31.

Średnia dla Polski wynosi 0,43 (spadek z 0,44 w porównaniu z grudniem ub. roku), podczas gdy w Czechach to 0,57, we Francji - 0,67, a w Niemczech - 0,72.

Liczba księgarń w OBK

obk_liczbaksiegarn_08_22.jpg

1692 - tyle księgarń jest obecnie zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń. Od sierpnia 2021 roku zamknęło się 81 placówek. Niemal w każdym województwie odnotowujemy zamykanie się placówek księgarskich.

Łączna liczba placówek księgarskich zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń na początku roku wynosiła 1738. Stan rejestru na koniec 2019 roku – 1920!

Ile jest księgarń niezależnych i sieciowych w OBK?

proc_udzial_26_7_22.jpg

Liczba księgarń niezależnych od początku istnienia OBK była wyższa niż księgarń sieciowych. W 2018 roku udział księgarń niesieciowych wynosił 57 proc. Rok później zwiększył się o 1 pp. W 2020 roku przewaga wobec księgarń sieciowych była najwyższa - to 62 proc. wobec 38 proc. Obecnie ten udział wynosi 60 do 40 proc.

Obecnie w OBK zarejestrowanych jest 1705 księgarń, z czego 1026 to księgarnie niezależne.

Coraz mniej księgarń

liczba_ksiegarn_25_4_22.jpg

Od połowy grudnia 2021 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń ubyło 43 księgarnie.

Niemal w każdym województwie odnotowujemy zamykanie się placówek księgarskich. Największy spadek nastąpił w województwach mazowieckim (- 9) i podlaskim (- 6). W województwie opolskim działa już tylko 30 księgarń, niewiele więcej (38) w województwie świętokrzyskim.

Stan księgarń od grudnia ub. roku nie zmienił się tylko w województwach małopolskim i wielkopolskim.

Obecnie w bazie figuruje 1721 księgarń.

Prezydenci miast, którzy wystąpili w filmie Polskiej Izby Książki w ramach autorskiego projektu “Księgarnie są ważne”, podkreślają rolę małych księgarń w kulturze i ekonomii miast i samorządów. O niesieciowym księgarstwie mówią prezydenci miast: Aleksandra Dulkiewicz, Konrad Fijołek, Jacek Jaśkowiak, Wojciech Szczurek, Tadeusz Truskolaski, Rafał Trzaskowski, Hanna Zdanowska i Krzysztof Żuk.

Zobacz film

Aktualna liczba księgarń

liczbaksiegarn_5_2_22.jpg

Od początku pandemii, czyli od marca 2020 do lutego 2022 roku, z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń ubyło 401 placówek, w tym 227 księgarń niezależnych i 174 księgarnie sieciowe.

Łączna liczba placówek księgarskich zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń wynosi obecnie 1738.

W analogicznym okresie ub. roku odnotowano 1815 księgarń (stan rejestrów na koniec 2019 roku – 1920!).

Wskaźnik liczby księgarń na 10.000 mieszkańców

wskaznik_liczby_ksiegarn_15_12_21.jpg

Prezentujemy najnowsze zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Łączna liczba placówek księgarskich wynosi 1748. W analogicznym okresie ub. roku odnotowano 1815 księgarń (stan rejestrów na koniec 2019 roku – 1920!).

Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, małopolskim oraz śląskim.

Najniższy wskaźnik - w województwie świętokrzyskim i opolskim. Istnieje duży rozdźwięk między województwem z największą liczbą księgarń, gdzie wskaźnik wynosi 0,6, a najsłabiej reprezentowanym, gdzie wskaźnik utrzymuje się na poziomie 0,33.

Średnia dla Polski wynosi 0,44 (spadek z 0,45 w porównaniu z majem tego roku), podczas gdy w Czechach to 0,57, we Francji - 0,67, a w Niemczech - 0,72.

Rodzaje księgarń wg asortymentu

rodzaje_ksiegarn.jpg

Wśród wszystkich księgarń zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń dominują księgarnie ogólnoasortymentowe (72 proc.). Antykwariaty stanowią 8 proc., natomiast placówki z ofertą dla dzieci i młodzieży - 7 proc.

Lokalne księgarnie są ważne!

dlaczegoksiegarniajestwazna.jpg

Polska Izba Książki we współpracy z 32 księgarkami i księgarzami przeprowadziła w dniach 20.06. - 31.08. badanie ankietowe wśród klientów. Zadano im pytanie: „Czy lokalna stacjonarna księgarnia jest ważna?”. Łącznie uzyskano 475 wypełnionych ankiet.

Na pytanie: „Dlaczego księgarnia jest ważna”, uzyskano odpowiedzi:

  • lubię atmosferę księgarni – 372 głosy

  • lubię wybraną książkę kupić i od razu wziąć ze sobą – 307 głosów

  • lubię rozmowę z księgarzem – 290 głosów

  • chcę wspierać lokalny biznes – 250 głosów

  • księgarnia jest ważnym miejscem kultury, spotkań – 202 głosy

  • księgarnia może przyciągnąć nieczytających – 129 głosów

Negatywnych odpowiedzi było 7.

Spośród wszystkich ankietowanych 68 proc. stanowiły kobiety.

Jeśli chodzi o wiek, to przeważały osoby w wieku 21-40 lat oraz 41-60 lat. Osoby w wieku 60+ stanowiły 17 proc. wszystkich klientów księgarń, a osoby najmłodsze (15-20) – 6 proc.

35 proc. respondentów deklarowało wizytę w księgarni jeden lub dwa razy w miesiącu, a 32 proc. – raz w tygodniu.

Co trzecia osoba ankietowana pochodziła z dużego miasta, a 37 proc. z małej miejscowości.