Zaproszenie

Witamy Państwa na platformie Ogólnopolskiej Bazy Księgarń (OBK), stworzonej przez Instytut Książki wraz z Polską Izbą Książki w ramach programu „Księgarnie są ważne”. OBK to bezpłatna, ogólnodostępna baza, zawierająca informacje o polskich księgarniach stacjonarnych: adres, profil działania, link do strony internetowej i więcej. Celem OBK jest promocja księgarń oraz bieżący ogląd stanu rynku księgarskiego. Mając w bazie reprezentatywną ilość danych tworzone będą statystyki. Ile mamy księgarń w Polsce? Jakiej wielkości? O jakich profilach? Ile osób pracuje w księgarstwie? Baza jest tworzona na podstawie zgłoszeń księgarzy. Zapraszamy księgarzy do założenia konta księgarni (Strefa księgarzy). To ważne, abyśmy bazą objęli WSZYSTKIE księgarnie w Polsce! Rejestracja księgarni oraz obsługa założonego konta - aktualizacje danych - jest prosta. W razie problemów, prosimy o kontakt z administratorem OBK (Kontakt, link na dole strony).

Aktualności

Tarcza 6.0 – odpowiedź Ministerstwa Rozwoju

Polska Izba Książki wystąpiła 14 grudnia z zapytaniem do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o to, dlaczego stacjonarne księgarstwo (Kod PKD 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek w wyspecjalizowanych sklepach) – nie zostało objęte ochronną Tarczą 6.0.

17 grudnia nadesłano odpowiedź, podpisaną przez Zbigniewa Wojciechowskiego, zastępcę dyrektora departamentu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W liście czytamy m.in. "Przyjęta w dniu 9 grudnia br. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ma charakter celowy i wspiera branże najbardziej dotkliwie dotknięte skutkami drugiej fali pandemii.

Pomoc kierowana jest przede wszystkim do tych branż, które zostały bezpośrednio objęte zakazami lub znacznymi ograniczeniami w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wśród kodów PKD objętych instrumentami pomocowymi nie przewidziano kodu dot. sprzedaży detalicznej książek.

W tym kontekście warto też zaznaczyć, że ww. ustawa zawiera przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, z których przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia.

Zwracam również uwagę, że przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z epidemią COVID-19, w dalszym ciągu mogą skorzystać z dostępnych środków wsparcia z Tarczy antykryzysowej. Wśród nich nadal aktywne są, m.in. środki z Pakietu BGK: https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/, takie jak dopłaty do oprocentowania kredytów zarówno nowych, jak i już zaciągniętych, czy gwarancje de minimis do 80 proc. kwoty kredytu, a także środki z właściwych urzędów pracy dla przedsiębiorców, którzy dotychczas z nich nie skorzystali.

Pełna treść listu w załączeniu.

Raporty

Liczba wyrejestrowanych księgarń w 2020 roku
Liczba_wyrejestrowanych_ksiegarn_14_12_20.jpg

Od stycznia do połowy grudnia 2020 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń wyrejestrowano 266 księgarń. Najwięcej zamknięć placówek nastąpiło województwach: mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Najmniej księgarń ubyło w województwach: podkarpackim i opolskim. 60 proc. zamknięć dotyczyło punktów należących sieci księgarskich.

1813
księgarnie
113
średnio w województwie
73
klubokawiarnie