Zaproszenie

Witamy Państwa na platformie Ogólnopolskiej Bazy Księgarń (OBK), stworzonej przez Instytut Książki wraz z Polską Izbą Książki w ramach programu „Księgarnie są ważne”. OBK to bezpłatna, ogólnodostępna baza, zawierająca informacje o polskich księgarniach stacjonarnych: adres, profil działania, link do strony internetowej i więcej. Celem OBK jest promocja księgarń oraz bieżący ogląd stanu rynku księgarskiego. Mając w bazie reprezentatywną ilość danych tworzone będą statystyki. Ile mamy księgarń w Polsce? Jakiej wielkości? O jakich profilach? Ile osób pracuje w księgarstwie? Baza jest tworzona na podstawie zgłoszeń księgarzy. Zapraszamy księgarzy do założenia konta księgarni (Strefa księgarzy). To ważne, abyśmy bazą objęli WSZYSTKIE księgarnie w Polsce! Rejestracja księgarni oraz obsługa założonego konta - aktualizacje danych - jest prosta. W razie problemów, prosimy o kontakt z administratorem OBK (Kontakt, link na dole strony).

Aktualności

Wyniki ankiety na temat pilotażu projektu wideoklipów Poznaj z nami niezależny rynek książki

Dziękując za przesłanie wypełnionych formularzy ankiety, chcielibyśmy podsumować wyniki naszego mini-badania. Oto one: - długość wideoklipów wynoszącą 8-10 minut 50% ankietowanych uznało za dobrą, dla 31,25 respondentów odcinki były za długie, dla 18,75% za krótkie. - liczbę omawianych w odcinku książek 56,25% ankietowanych uznało za odpowiednią, 31,25% respondentów oceniło jako zbyt dużą, a 12,5 jako zbyt małą. - atrakcyjność prezentacji oceniono na 6,19 pkt, w skali 1-10. - na 5,38 punktów w skali 1-10 oceniono przydatność takiej formy prezentacji w pracy.

Jeśli chodzi o pytanie piąte o proponowane ewentualne zmiany w sposobie rekomendacji książek respondenci wskazywali na: - uatrakcyjnienie prezentacji poprzez zaproszenie do rozmowy gości: np. autora, ilustratora, recenzenta. - dodanie informacji o dacie publikacji książki, autorze, okolicznościach towarzyszących wydaniu, wydawcy. - dodanie na pasku na dole ekranu linku kierującego do informacji o omawianym tytule.

Za wszystkie uwagi bardzo dziękujemy, jeśli będziemy kontynuować nasz projekt, postaramy się je uwzględnić.

Agnieszka Szczęsna Polska Izba Książki

Raporty

Liczba księgarń niezależnych i sieciowych w OBK
liczbasieci.jpg

Ponad połowa księgarń (57%) tworzących Ogólnopolską Bazę Księgarń nie należy do żadnej sieci księgarskiej. Łącznie w Bazie zarejestrowanych jest 1084 księgarń niezależnych. 20% stanowią duże sieci księgarskie (powyżej 100 filii), 14% małe sieci (od 5 do 29 filii), a 9% stanowią średnie sieci.

duże sieci księgarskie (>100 filli) - liczba sieci: 2

średnie sieci księgarskie 30-99 filli - liczba sieci: 3

małe sieci księgarskie 5-29 filli - liczba sieci: 24

liczba placówek:

księgarnie niezależne: 1084

duże sieci księgarskie (>100 filli): 375

średnie sieci księgarskie (30-99 filli): 172

małe sieci księgarskie (5-29 filli): 264

1900
księgarnie
119
średnio w województwie
74
klubokawiarnie