Wiadomości Instytutu Książki

„Certyfikat dla małych księgarni” – bezpłatne szkolenia dla wnioskodawców

Instytut Książki zaprasza na szkolenia dla zainteresowanych udziałem w programie „Certyfikat dla małych księgarni”.

Jeszcze do 24 maja br. trwa nabór wniosków w tym programie skierowanym do niezależnych księgarni.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie w kwocie aż do 40 tys. zł (wkład własny nie jest wymagany), które przeznaczyć można m.in. na wydatki związane z promocją, ponoszone koszty stałe utrzymania lokalu czy na organizację wydarzeń, np. spotkań autorskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia księgarni. Szkolenia pomogą przygotować poprawny wniosek oraz zaznajomią z podstawowymi regułami programu.

Szkolenia są bezpłatne, wszystkie zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2023@instytutksiazki.pl – najbliższe szkolenie odbędzie się w terminie:

12 maja 2023 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod linkiem

Aktualności

Nabór do trzeciej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” potrwa do środy

Nabór do programu Instytutu Książki „Certyfikat dla małych księgarni” na lata 2023-2024 zakończy się w najbliższą środę, 24 maja.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni; 2) koszty konsultingu i doradztwa; 3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni; 4) koszty realizacji planu proczytelniczego; 5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2022 r. edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2023 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2024 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

Wnioski należy złożyć w terminie 24 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje o programie znaleźć można pod tym adresem

Statystyki

Liczba księgarń w pierwszym kwartale 2023 roku
listaksiegarnOBK_28_3_23.jpg

1729 - tyle księgarń jest obecnie zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń.

Łączna liczba placówek księgarskich zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń na koniec 2022 roku wynosiła 1745. Stan rejestru na koniec 2019 roku – 1920!

W pierwszym kwartale tego roku wyrejestrowano księgarnie z województw: mazowieckie - 2, małopolskie - 1, śląskie - 2, wielkopolskie - 3, dolnośląskie - 2, pomorskie -2, łódzkie - 1, podkarpackie - 2, kujawsko-pomorskie - 2, lubuskie - 1.

1751
księgarnie
109
średnio w województwie
71
klubokawiarnie