Artykuły - Wiadomości Instytutu Książki

„Certyfikat dla małych księgarni” – bezpłatne szkolenia dla wnioskodawców

Instytut Książki zaprasza na szkolenia dla zainteresowanych udziałem w programie „Certyfikat dla małych księgarni”.

Jeszcze do 24 maja br. trwa nabór wniosków w tym programie skierowanym do niezależnych księgarni.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie w kwocie aż do 40 tys. zł (wkład własny nie jest wymagany), które przeznaczyć można m.in. na wydatki związane z promocją, ponoszone koszty stałe utrzymania lokalu czy na organizację wydarzeń, np. spotkań autorskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia księgarni. Szkolenia pomogą przygotować poprawny wniosek oraz zaznajomią z podstawowymi regułami programu.

Szkolenia są bezpłatne, wszystkie zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2023@instytutksiazki.pl – najbliższe szkolenie odbędzie się w terminie:

12 maja 2023 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod linkiem

Nowy nabór do programu „Certyfikat dla małych księgarni” – 4 mln zł do rozdania!

certyfikat_ksiegarnie_6.jpg

Instytut Książki ogłosił nabór do kolejnej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

To już trzecia edycja programu wspierającego małe, niezależne księgarnie. Księgarze mogą starać się o wsparcie finansowe w wysokości do 40 tys. zł, rozłożone na dwa lata budżetowe (2023-2024).

Program daje szansę sfinansowania w ramach otrzymanych środków wydatków na:

1) koszty promocji księgarni (np. koszty reklamy internetowej czy prasowej, stworzenie materiałów promocyjnych);

2) koszty konsultingu i doradztwa (np. koszty usług księgowych, koszty doradztwa prawnego, podatkowego, organizacyjnego);

3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni (np. koszty czynszu, mediów);

4) koszty realizacji planu proczytelniczego (np. koszty przygotowania spotkania autorskiego, warsztatów, prelekcji itp.);

5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni (np. zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia księgarni).

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2022 r. edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”. Instytut Książki zaprasza również na szkolenia online poświęcone zasadom konkursu oraz przybliżające instrukcję wypełniania wniosku.

Szkolenia są bezpłatne, wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2023@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę podać interesująca Państwa termin.

Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom w terminach: 8 maja 2023 r., godz. 8:00 12 maja 2023 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje o naborze i programie znaleźć można na stronie Instytutu Książki Wnioski przygotowuje się na pomocą generatora dostępnego TUTAJ

„Certyfikat dla małych księgarni” – nowy nabór już wkrótce

Niebawem ruszy kolejna edycja programu „Certyfikat dla małych księgarni”. Jeszcze w kwietniu Instytut Książki ogłosi nabór do konkursu dotacyjnego skierowanego do małych, niezależnych księgarni.

Tegoroczna, trzecia już, edycja programu, zakłada między innymi:

  • utrzymanie dwuletniego okresu realizacji zadań;

  • możliwość wnioskowania o wsparcie finansowe w kwocie do 40 tys. zł (w rozłożeniu na 2 lata budżetowe);

  • przeznaczenie środków z dotacji na promocję księgarni, pokrycie kosztów stałych (np. czynsz), zakup sprzętów i wyposażenia, koszty konsultingu i doradztwa oraz koszty działań proczytelniczych. Oznacza to, że w ramach zadania finansować można przedsięwzięcia promujące czytelnictwo, takie jak np. spotkania autorskie, warsztaty literackie, prelekcje itp.

  • korzystniejsze warunki przystąpienia do programu (wymagania obowiązkowe zostały złagodzone).

Uwaga! W tegorocznej edycji programu księgarnia otrzyma większą liczbę punktów w ramach oceny strategicznej za wypełnienie przez wnioskodawcę danych preferowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń. Warto uzupełnić te dane już teraz.

W ciągu najbliższego tygodnia na stronie Instytutu Książki ukażą się szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie finansowe. Już teraz zachęcamy księgarzy do składania wniosków!

Granty dla niezależnych księgarni

Niezależne i małe księgarnie wymagają wsparcia i pomocy. To przestrzenie kreatywne, które realnie kształtują literackie gusta lokalnych społeczności. Księgarze doradzają i podpowiadają, oferują wydawnicze nowości, ale przede wszystkim tworzą warunki do dyskusji o książkach i dzielenia się literackimi pasjami. Ich rola jest nie do przecenienia. Jednocześnie sytuacja księgarni niezależnych w Polsce od wielu już lat ulega pogorszeniu. Znikają miejsca, które nierzadko stanowiły jedyne punkty dostępu do książki w okolicy – na terenie gminy, miasta, nieraz i powiatu. Dane zawarte w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń potwierdzają te niepokojące trendy.

Dlatego w 2021 roku w Instytucie Książki powstał program „Certyfikat dla małych księgarni”. Jest to odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kryzys całego sektora oraz uzupełnienie innych działań proczytelniczych MKiDN i IK.

Założeniem programu stała się chęć udzielenia kompleksowego wsparcia działającym niezależnie polskim księgarzom, by mogli oni kontynuować swoją działalność, która dla przeważającej części nie jest wyłącznie pracą i biznesem, ale przede wszystkim pasją i misją.

Od 2022 roku program realizowany jest w formule dwuletniej – można wnioskować o wsparcie finansowe w wysokości aż 40 tysięcy złotych. Wkład własny nie jest wymagany. Środki można przeznaczyć na koszty promocji księgarni (np. różne formy reklamy), koszty stałe (w tym czynsz i opłaty za media), wydatki związane z konsultingiem i doradztwem (np. usługi księgowe), koszty działań proczytelniczych (organizacja spotkań, warsztatów literackich itp.) oraz zakup sprzętu i wyposażenia księgarni.

Już niebawem Instytut Książki ogłosi kolejny nabór do programu!