Artykuły - Wiadomości Instytutu Książki

„Certyfikat dla małych księgarni”: doświadczenia, wnioski, perspektywy – przypomnienie o wydarzeniu

CMk3.jpg

Już 24 kwietnia br. (środa) o godz. 8 Instytut Książki organizuje wirtualne wydarzenie skierowane do księgarzy.

W trakcie spotkania głos zabiorą prelegentki-beneficjentki poprzednich edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”. Będzie można wysłuchać wystąpień:

• Certyfikat – duża pomoc dla małej księgarni, Mariola Gumpert-Obst, właścicielka księgarni RHEMA z Łaska w woj. łódzkim

• Nowa rola księgarza - jak w pełni wykorzystać korzyści, jakie daje Certyfikat w codziennej pracy księgarni, Joanna Konopko-Kowalska, właścicielka warszawskiej Kluboksięgarni Mamy to!, laureatka tytułu Ulubiona Księgarnia Warszawy 2023.

Prelegentki zaprezentują księgarzom zainteresowanym tym programem własną księgarską działalność. Trzeba podkreślić, że nie polega ona wyłącznie na sprzedaży książek. Obie właścicielki tworzą ze swoich księgarni małe centra kultury, przestrzenie wypełnione pasją do książek, miejsca dyskusji i twórczej wymiany myśli. Prelegentki zwrócą uwagę na możliwości, jakie daje udział w programie, podzielą się własnymi spostrzeżeniami, które mogą być inspiracją dla planujących złożenie wniosku o dotację.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu! Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Spotkanie jest bezpłatne, obowiązują jednak na nie wcześniejsze zapisy: zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2024@instytutksiazki.pl

„Certyfikat dla małych księgarni” – koszty kwalifikowane

cmk2_5.jpeg

W ramach programu (nabór wniosków trwa do 13 maja br.) prowadzący kameralne księgarnie mogą się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni (np. koszty reklamy internetowej czy prasowej, stworzenie materiałów promocyjnych);

2) koszty konsultingu i doradztwa (np. koszty usług księgowych, koszty doradztwa prawnego, podatkowego, organizacyjnego);

3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni (np. koszty czynszu, mediów);

4) koszty realizacji planu proczytelniczego (np. koszty przygotowania spotkania autorskiego, warsztatów, prelekcji itp.);

5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni (np. zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia księgarni).

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty określone w par. 6 ust. 1 regulaminu programu, prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2. Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2023 r. edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” (beneficjenci realizujący zadania w latach 2023-2024).

„Certyfikat dla małych księgarni” – wymagania obowiązkowe dla wnioskodawców

cmk2_4.jpeg

Do 13 maja br. trwa nabór wniosków do programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Warunkiem udziału w naborze jest spełnianie przez wnioskodawcę sześciu kryteriów obowiązkowych (weryfikacja następuje według informacji zawartej we wniosku). Są nimi:

• Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2023 minimum 45% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.

• Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 800 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.

• Prowadzenie działalności w formie małej księgarni (zgodnie z definicją w § 6 ust. 2 regulaminu) minimum od 1 stycznia 2023 r.

• Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).

• Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych (Wydawnictwo regionalne, lokalne to wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach dotyczących konkretnego miasta, gminy, powiatu, województwa lub krainy geograficznej Polski. Publikacje te mogą obejmować książki, mapy czy publikacje periodyczne).

• Wnioskodawca jest zarejestrowany w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń (OBK)

Instytut Książki zaprasza na spotkanie online dla księgarzy

CMK_foto.jpeg

24 kwietnia br. (środa) Instytut Książki organizuje wirtualne wydarzenie „Certyfikat dla małych księgarni”: doświadczenia, wnioski, perspektywy.

W trakcie wydarzenia głos zabiorą prelegentki-beneficjentki poprzednich edycji programu:

 • Certyfikat – duża pomoc dla małej księgarni, Mariola Gumpert-Obst, właścicielka księgarni RHEMA z Łaska w woj. łódzkim

 • Nowa rola księgarza - jak w pełni wykorzystać korzyści, jakie daje Certyfikat w codziennej pracy księgarni, Joanna Konopko-Kowalska, właścicielka warszawskiej Kluboksięgarni Mamy to!, laureatka tytułu Ulubiona Księgarnia Warszawy 2023.

Prelegentki przybliżą księgarzom zainteresowanym programem własną księgarską działalność, która znacząco wykracza poza sprzedaż książek. Zwrócą uwagę na potencjał drzemiący w aktywności promującej czytelnictwo, uwypuklą możliwości, jakie daje udział w programie, podzielą się własnymi spostrzeżeniami, wnioskami na przyszłość i doświadczeniami.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu! Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Jednocześnie przypominamy, że trwają także zapisy na spotkania poświęcone przygotowaniu wniosku do naboru w ramach „Certyfikatu dla małych księgarni”. Odbędą się one za pośrednictwem platformy Teams w terminach:

• 16 kwietnia br. (wtorek), godz. 14:00

• 19 kwietnia br. (piątek), godz. 8:00

Wszystkie te spotkania są bezpłatne, obowiązują jednak na nie wcześniejsze zapisy: zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2024@instytutksiazki.pl – w wiadomości prosimy o podanie interesującego Państwa terminu.

„Certyfikat dla małych księgarni” - szkolenia

cmk2_3.jpeg

Instytut Książki zaprasza na szkolenia online poświęcone zasadom konkursu oraz przybliżające instrukcję wypełniania wniosku.

Spotkania szkoleniowe są bezpłatne, wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2024@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę podać interesująca Państwa termin.

Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Teams w terminach:

• 16 kwietnia br. (wtorek), godz. 14:00

• 19 kwietnia br. (piątek), godz. 8:00

Szczegółowe informacje o naborze i programie znaleźć można na stronie Instytutu Książki TUTAJ

Wnioski przygotowuje się na pomocą generatora, dostępnego TUTAJ

„Certyfikat dla małych księgarni”, edycja na lata 2024-2025

cmk_12.jpg

„Certyfikat dla małych księgarni” to program wspierający małe, niezależne księgarnie z całego kraju. Zadania realizowane są w trybie dwuletnim: także na ten okres przyznawane są dofinansowania. Obecna edycja obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie jest realizowane w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 30 listopada 2025 r.

Nabór wniosków już trwa – wnioski można składać do 13 maja 2024 r.

Strategicznymi celami programu są:

1) zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;

2) zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;

3) wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;

4) zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;

5) promocja twórczości polskich autorów;

6) zapewnienie większej biblioróżnorodności (biblioróżnorodność jest rozumiana jako potrzeba dostępności do publikacji reprezentujących różnorodność: kulturową, idei, poglądów, punktów widzenia, także dostępność publikacji wydawców niszowych, specjalistycznych, publikacji trudnodostępnych, literatury niekomercyjnej i niskonakładowej itp.) oferty małych księgarni;

7) pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

Budżet programu wynosi 4 000 000 zł, w tym środki przeznaczone na wsparcia finansowe w ramach programu w 2024 r.: 2 400 000 zł oraz w 2025 r.: 1 600 000 zł.

Każdy wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe w kwocie do 40 000 zł (w podziale na dwa lata budżetowe). Wkład własny nie jest wymagany!

Szczegółowe informacje o naborze i programie znaleźć można na stronie Instytutu Książki

Wnioski przygotowuje się na pomocą generatora, dostępnego TUTAJ

Nowy nabór do programu „Certyfikat dla małych księgarni” – 4 mln zł do rozdania!

cmk2_2.jpeg

Instytut Książki ogłosił nabór do kolejnej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

To już czwarta edycja programu wspierającego małe, niezależne księgarnie. Księgarze mogą starać się o wsparcie finansowe w wysokości do 40 tys. zł, rozłożone na dwa lata budżetowe (2024-2025).

Program daje szansę sfinansowania w ramach otrzymanych środków wydatków na: 1) koszty promocji księgarni (np. koszty reklamy internetowej czy prasowej, stworzenie materiałów promocyjnych); 2) koszty konsultingu i doradztwa (np. koszty usług księgowych, koszty doradztwa prawnego, podatkowego, organizacyjnego); 3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni (np. koszty czynszu, mediów); 4) koszty realizacji planu proczytelniczego (np. koszty przygotowania spotkania autorskiego, warsztatów, prelekcji itp.); 5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni (np. zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia księgarni). Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2023 r. edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” (beneficjenci realizujący zadania w latach 2023-2024). Instytut Książki zaprasza również na szkolenia online poświęcone zasadom konkursu oraz przybliżające instrukcję wypełniania wniosku. Spotkania szkoleniowe są bezpłatne, wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: certyfikat2024@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę podać interesująca Państwa termin. Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Teams w terminach: 16 kwietnia br. (wtorek), godz. 14:00 19 kwietnia br. (piątek), godz. 8:00

Szczegółowe informacje o naborze i programie znaleźć można na stronie Instytutu Książki: https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,certyfikat-dla-malych-ksiegarni-2024-2025,67.html

Wnioski przygotowuje się na pomocą generatora, dostępnego pod adresem: https://instytutksiazki.pl/certyfikat/strona/3

Księgarnia z Certyfikatem w woj. warmińsko-mazurskim

cmk2_1.jpeg

W edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” na lata 2023-2024 tylko 1 księgarnia z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 40 tys. zł.

Środki z dofinansowania wszystkie dotowane księgarnie mogą przeznaczyć na:

1) koszty promocji księgarni;

2) koszty konsultingu i doradztwa;

3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;

4) koszty realizacji planu proczytelniczego;

5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Księgarnia z Certyfikatem z woj. warmińsko-mazurskiego to PAPIRUS Anna Żelichowska, lokal działa w Lidzbarku Warmińskim.

Właścicielka tak pisze o swojej księgarni:

Księgarnia PAPIRUS od 1991r. znajduje się w historycznym centrum Lidzbarka Warmińskiego, miasta powiatowego. Naszym celem jest wzmacnianie roli księgarni jako ,,fajnego miejsca" na spędzenie czasu nie tylko przez pryzmat zakupów, ale miejsca spotkań, rozmów i obcowania z książką. Swoje działania kierujemy do lokalnej społeczności i turystów. Obecnie jesteśmy jedyną niesieciową księgarnią w powiecie. Wzmocnienie roli księgarni wpływa korzystnie na ożywienie starówki i odwrotnie. Staramy się wzmacniać rolę księgarni w:

 • aspekcie fizycznym - estetyka witryny, fasady, otwarcie się sklepu na zewnątrz,

 • społecznym - w kontekście spotkań oraz

 • wirtualnie - poprzez własną witrynę www.

Dotacje dla księgarni z Wielkopolski

cmk2.jpeg

W edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” na lata 2023-2024 przyznano wsparcie finansowe aż 10 podmiotom z województwa wielkopolskiego. Wszystkie dotowane księgarnie starały się o maksymalną kwotę dofinansowania – 40 tys. zł i taką właśnie kwotą zostały wsparte. Środki rozłożone są na lata 2023-2024, obecnie księgarze realizują więc drugi rok swoich projektów.

Pozytywnie ocenione wnioski pochodziły zarówno z Poznania, jak z innych miast tego regionu Polski. Na terenie całego województwa znaleźć można małe, niezależne księgarnie wsparte w ramach „Certyfikatu…”, które działają w:

Poznaniu: - Księgarnia LIBER s.c. Agata Deiksler, Marek Sawicki

 • Księgarnia, galeria „z Bajki” Krystyna Adamczak

 • Antykwariat-Księgarnia im. J.K. Żupańskiego Agata Adamska i Maciej Dominikowski Spółka Cywilna w Poznaniu

 • Księgarnia Wydawnictwa Dębogóra Sp. z o.o.

 • Bookowski sp. z o.o.

 • KSIĘGARNIA POZNAŃSKA JOLANTA MAĆKOWIAK-PIASECKA

 • Bookarest (księgarnia prowadzona przez Spinaker.net sp. z o. o.)

oraz innych miastach i mniejszych miejscowościach regionu:

 • Dom Księgarski MJL sp.j. M.Lus i J.Lus z Piły

 • Firma Księgarska Mawi sp.j. Jacek Wiśniewski, Jerzy Majewski z Konina

 • Katarzyna Otto, Księgarnia Literacka Bliżej nieba z Buku

Zachęcamy do odwiedzin w księgarniach, które są beneficjentami programu „Certyfikat dla małych księgarni”. Są to miejsca, które proponują nie tylko sprzedaż książek, ale również podejmują działania promujące czytelnictwo, przeprowadzające interesujące akcje promocyjne czy organizujące spotkania z autorami, warsztaty dla dzieci czy inne, wartościowe inicjatywy.

Jedna z beneficjentek z Wielkopolski, pani Krystyna Adamczak prowadząca księgarnię „z Bajki”, tylko w 2023 roku zorganizowała kilkadziesiąt wydarzeń promujących czytelnictwo!

„Certyfikat dla małych księgarni” w woj. świętokrzyskim

cmk_1_1.jpeg

Kontynuujemy cykl informacji o księgarniach wspartych w 2023 r. w ramach programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Jest to program dotacyjny prowadzony przez Instytut Książki, który wspiera niezależne księgarnie w całej Polsce. Do programu zgłaszają się księgarze zarówno z dużych ośrodków, np. miast wojewódzkich, jak z mniejszych miejscowości.

Na terenie województwa świętokrzyskiego działają 2 kameralne księgarnie wsparte na lata 2023-2024 w ramach „Certyfikatu…”, są to: - Księgarnia Literacka im. Sióstr Chodakowskich (Tomasz Chmielarz) z Sandomierza oraz - Centrum Książki Wiedza Zdzisława Tracz (dwie lokalizacje na terenie Kielc).

Zawsze warto odwiedzić księgarnie – beneficjentów programu. To miejsca kierowane przez entuzjastów, gdzie można nie tylko nabyć najnowsze publikacje, lecz także wymienić się poglądami i opiniami na temat czytanych książek z doświadczonymi księgarzami.