Artykuły - Statystyki

Biblioteki a księgarnie

biblioteki_ksiegarnie.jpg

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące stanu bibliotek publicznych w Polsce w ubiegłym roku. Na koniec 2020 roku funkcjonowały 7782 biblioteki publiczne, w tym 5169 filii bibliotecznych.

Tymczasem liczba księgarń zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń na koniec ub. roku wynosiła zaledwie 1815, czyli 1/4 wszystkich bibliotek.

Podczas gdy na jedną bibliotekę publiczną przypadało średnio 4917 mieszkańców, na jedną księgarnię – średnio 21753 mieszkańców.

W większości przypadków województwa, w których funkcjonuje największa liczba bibliotek, mogą pochwalić się również sporą liczbą księgarń. Prym wiedzie województwo mazowieckie – 946 bibliotek, 328 księgarń. Śląskie – 762 biblioteki, 177 księgarń; małopolskie – 709 bibliotek, 185 księgarń.

Z kolei tam, gdzie jest najmniej bibliotek, jest i najmniej księgarń: np. województwa opolskie, świętokrzyskie, podlaskie.

Duża rozbieżność jest natomiast w dwóch województwach: podkarpackim – 668 bibliotek i 97 księgarń oraz lubelskim – 571 bibliotek i 80 księgarń.

Spada liczba księgarń

liczba_wyrejestrowanych_ksiegarn_22_6_21.jpg

Od początku roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń wyrejestrowano 98 placówek. Ubyło 55 księgarń niezależnych i 43 księgarnie sieciowe.

Miejscowości takie jak: Chojnice, Golub-Dobrzyn, Krzeszowice, Ciechocinek, Krynica Zdrój, Nowa Iwiczna czy Tomaszów Lubelski zostały bez żadnej czynnej księgarni.

Stan OBK na dzień 22 czerwca to 1763 księgarnie.

Księgarnie a sprzedaż przez internet

sprzedaz_21_6_21.jpg

Wg stanu na dzień 21 czerwca 2021 roku już 67% księgarń stacjonarnych zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń prowadzi także sprzedaż przez internet (własny e-sklep lub Allegro). To o 7 pp. więcej niż w 2018 roku. Wówczas całkowita liczba księgarń zarejestrowanych w OBK wynosiła 1833 placówki, obecnie - 1764.

Wskaźnik liczby księgarń na 10.000 mieszkańców

wskaznikliczbyksiegarn.jpg

Prezentujemy zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, małopolskim oraz dolnośląskim. Najniższy wskaźnik - w województwie świętokrzyskim i opolskim.

Średnia dla Polski wynosi 0,45, podczas gdy we Francji 0,76 a w Niemczech - 0,73.

Kurczy się liczba księgarń

wykres_ksiegarnie03_20_03_21_1.jpg

Jak wynika z porównania rok do roku, od marca 2020 roku do końca marca 2021 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń ubyło 95 księgarń. Tylko od początku tego roku Baza zmniejszyła się o 19 placówek.

Co cieszy, w pandemicznym roku powstały również nowe księgarnie, takie jak Ministerstwo Starych Książek w Krakowie, Do Dzieła w Łodzi, Weź Poczytaj w Wysokim Mazowieckiem, Księgarnia Pocztowa 19 w Szczecinie czy Najlepsza Księgarnia w Warszawie.

Liczba wyrejestrowanych księgarń w 2020 roku

Liczba_wyrejestrowanych_ksiegarn_14_12_20.jpg

Od stycznia do połowy grudnia 2020 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń wyrejestrowano 266 księgarń. Najwięcej zamknięć placówek nastąpiło województwach: mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Najmniej księgarń ubyło w województwach: podkarpackim i opolskim. 60 proc. zamknięć dotyczyło punktów należących sieci księgarskich.

Wskaźnik liczby księgarń na 10.000 mieszkańców

wskaznik_30_11_20.jpg

Prezentujemy zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, małopolskim oraz śląskim. Najniższy wskaźnik - w województwie świętokrzyskim i opolskim.

Średnia dla Polski wynosi 0,45, podczas gdy we Francji 0,76 a w Niemczech - 0,73.

W kwietniu tego roku wskaźnik dla Polski wynosił 0,47.

Liczba księgarń w podziale na województwa:

 • mazowieckie: 333
 • małopolskie: 186
 • śląskie: 183
 • wielkopolskie: 175
 • dolnośląskie: 157
 • pomorskie: 112
 • łódzkie: 102
 • podkarpackie: 101
 • kujawsko-pomorskie: 87
 • lubelskie: 79
 • zachodniopomorskie: 77
 • podlaskie: 61
 • warmińsko-mazurskie: 58
 • lubuskie: 48
 • świętokrzyskie: 36
 • opolskie: 28

Procentowy udział księgarń niezależnych i sieciowych w latach 2017-2020

udzial_30_10_20_1.jpg

Liczba księgarń niezależnych od początku istnienia OBK była wyższa niż księgarń sieciowych. W 2017 roku udział księgarń niesieciowych wynosił 60 proc. Rok później zmniejszył się o 3 pp. W 2019 roku sięgnął 58 proc. W pierwszej połowie 2020 roku przewaga wobec księgarń sieciowych jest najwyższa - to 62 proc. wobec 38 proc.

Obecnie w OBK zarejestrowanych jest 1794 księgarń.

Spada liczba księgarń

liczbaksiegarn_09_20.jpg

Na koniec września 2020 roku w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń zarejestrowanych jest 1975 księgarń. Od początku roku ubyło niemal 120 placówek. Gdy Baza startowała - na jesieni 2017 roku - liczba księgarń wynosiła 1847.

Liczba wyrejestrowanych księgarń

OBK_wyrejestrowaneksiegarnie.jpg

W pierwszym półroczu 2020 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń wyrejestrowano 191 księgarń. Najwięcej zamknięć placówek nastąpiło województwach: mazowieckim, małopolskim i pomorskim. Najmniej księgarń ubyło w województwach: lubuskim, podkarpackim, świętokrzyskim i opolskim. Ponad połowa zamknięć dotyczyła punktów należących do trzech największych sieci księgarskich w Polsce. Z księgarskiej mapy zniknęło 21 księgarń niezależnych.