Artykuły - Raporty

Udział asortymentu innego niż książki a wysokość roczna sprzedaży

udzial_asortymentu.jpg

W raporcie zestawiliśmy wysokość roczną sprzedaży księgarń z udziałem asortymentu innego niż książki (w przedziałach do 10 proc, 10-30 proc., 31-50 proc. i pow. 50 proc.). Trzeba podkreślić jednak, że raport został przygotowany na podstawie ankiet 230 księgarń.

Zatrudnienie w księgarniach

zatrudnienie.jpg

(stan na 30.03.18) - uwaga wykres poglądowy - na bardzo małej próbie - 677 placówek

Księgarnie a sprzedaż przez internet

sprzedaz_13_2_18.jpg

Z zestawienia wynika, że 60% księgarń zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń prowadzi sprzedaż przez internet

Wskaźnik liczby księgarń na 10 000 mieszkańców w województwach Polski

wskaznik_liczba_ksiegarn7_12_17.jpg

Prezentujemy raport przygotowany w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, podlaskim oraz małopolskim. Najniższy wskaźnik je w województwie opolskim i lubelskim.

Średnia dla Polski 0,45, podczas gdy we Francji 0,76 a w Niemczech 0,73.

Księgarnie a media społecznościowe

FB_wykres.jpg

Sprawdziliśmy, ile księgarń zarejestrowanych w OBK jest aktywnych w mediach społecznościowych. 67% placówek ma aktywne konto na Facebooku, 33% - nie. 29% księgarń, które nie są aktywne w najbardziej popularnym portalu społecznościowym w Polsce prowadzi jednocześnie sprzedaż książek przez internet.

Podział na duże, średnie, małe sieci i księgarnie niezależne

sieciowe_niesieciowe_1.jpg

Liczba księgarń niezależnych i sieciowych w OBK (stan na 16.10.17)
księgarnie niezależne - liczba placówek: 1117,

małe sieci księgarskie (6-29 filii) - liczba placówek: 222, liczba sieci: 18

średnie sieci księgarskie (30-99 fillii) - liczba placówek: 163, liczba sieci: 2

duże sieci księgarskie (>100 filii) - liczba placówek: 345, liczba sieci: 2

Status księgarni

status_proc.jpg

Prezentujemy podział księgarń zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń w oparciu o jej status - księgarnia niezależna czy sieciowa

Dane geograficzne księgarń

dane_geograficzne.jpg

Dane geograficzne księgarń (stan na 29_8_17)

Księgarnia a strona www

ksiegarnie_www.jpg

Księgarnie a strony internetowe

Formy prawne przedsiębiorstw księgarskich

formy_prawne_25_6_17.jpg

Przedstawiamy Państwu wykres dotyczący różnych form prowadzenia przedsiębiorstw księgarskich zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń