Artykuły - Statystyki

Wskaźnik liczby księgarń na 10.000 mieszkańców

wskaznik_liczby_ksiegarn_15_12_21.jpg

Prezentujemy najnowsze zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Łączna liczba placówek księgarskich wynosi 1748. W analogicznym okresie ub. roku odnotowano 1815 księgarń (stan rejestrów na koniec 2019 roku – 1920!).

Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, małopolskim oraz śląskim.

Najniższy wskaźnik - w województwie świętokrzyskim i opolskim. Istnieje duży rozdźwięk między województwem z największą liczbą księgarń, gdzie wskaźnik wynosi 0,6, a najsłabiej reprezentowanym, gdzie wskaźnik utrzymuje się na poziomie 0,33.

Średnia dla Polski wynosi 0,44 (spadek z 0,45 w porównaniu z majem tego roku), podczas gdy w Czechach to 0,57, we Francji - 0,67, a w Niemczech - 0,72.

Rodzaje księgarń wg asortymentu

rodzaje_ksiegarn.jpg

Wśród wszystkich księgarń zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń dominują księgarnie ogólnoasortymentowe (72 proc.). Antykwariaty stanowią 8 proc., natomiast placówki z ofertą dla dzieci i młodzieży - 7 proc.

Lokalne księgarnie są ważne!

dlaczegoksiegarniajestwazna.jpg

Polska Izba Książki we współpracy z 32 księgarkami i księgarzami przeprowadziła w dniach 20.06. - 31.08. badanie ankietowe wśród klientów. Zadano im pytanie: „Czy lokalna stacjonarna księgarnia jest ważna?”. Łącznie uzyskano 475 wypełnionych ankiet.

Na pytanie: „Dlaczego księgarnia jest ważna”, uzyskano odpowiedzi:

 • lubię atmosferę księgarni – 372 głosy

 • lubię wybraną książkę kupić i od razu wziąć ze sobą – 307 głosów

 • lubię rozmowę z księgarzem – 290 głosów

 • chcę wspierać lokalny biznes – 250 głosów

 • księgarnia jest ważnym miejscem kultury, spotkań – 202 głosy

 • księgarnia może przyciągnąć nieczytających – 129 głosów

Negatywnych odpowiedzi było 7.

Spośród wszystkich ankietowanych 68 proc. stanowiły kobiety.

Jeśli chodzi o wiek, to przeważały osoby w wieku 21-40 lat oraz 41-60 lat. Osoby w wieku 60+ stanowiły 17 proc. wszystkich klientów księgarń, a osoby najmłodsze (15-20) – 6 proc.

35 proc. respondentów deklarowało wizytę w księgarni jeden lub dwa razy w miesiącu, a 32 proc. – raz w tygodniu.

Co trzecia osoba ankietowana pochodziła z dużego miasta, a 37 proc. z małej miejscowości.

Biblioteki a księgarnie

biblioteki_ksiegarnie.jpg

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące stanu bibliotek publicznych w Polsce w ubiegłym roku. Na koniec 2020 roku funkcjonowały 7782 biblioteki publiczne, w tym 5169 filii bibliotecznych.

Tymczasem liczba księgarń zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń na koniec ub. roku wynosiła zaledwie 1815, czyli 1/4 wszystkich bibliotek.

Podczas gdy na jedną bibliotekę publiczną przypadało średnio 4917 mieszkańców, na jedną księgarnię – średnio 21753 mieszkańców.

W większości przypadków województwa, w których funkcjonuje największa liczba bibliotek, mogą pochwalić się również sporą liczbą księgarń. Prym wiedzie województwo mazowieckie – 946 bibliotek, 328 księgarń. Śląskie – 762 biblioteki, 177 księgarń; małopolskie – 709 bibliotek, 185 księgarń.

Z kolei tam, gdzie jest najmniej bibliotek, jest i najmniej księgarń: np. województwa opolskie, świętokrzyskie, podlaskie.

Duża rozbieżność jest natomiast w dwóch województwach: podkarpackim – 668 bibliotek i 97 księgarń oraz lubelskim – 571 bibliotek i 80 księgarń.

Spada liczba księgarń

liczba_wyrejestrowanych_ksiegarn_22_6_21.jpg

Od początku roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń wyrejestrowano 98 placówek. Ubyło 55 księgarń niezależnych i 43 księgarnie sieciowe.

Miejscowości takie jak: Chojnice, Golub-Dobrzyn, Krzeszowice, Ciechocinek, Krynica Zdrój, Nowa Iwiczna czy Tomaszów Lubelski zostały bez żadnej czynnej księgarni.

Stan OBK na dzień 22 czerwca to 1763 księgarnie.

Księgarnie a sprzedaż przez internet

sprzedaz_21_6_21.jpg

Wg stanu na dzień 21 czerwca 2021 roku już 67% księgarń stacjonarnych zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń prowadzi także sprzedaż przez internet (własny e-sklep lub Allegro). To o 7 pp. więcej niż w 2018 roku. Wówczas całkowita liczba księgarń zarejestrowanych w OBK wynosiła 1833 placówki, obecnie - 1764.

Wskaźnik liczby księgarń na 10.000 mieszkańców

wskaznikliczbyksiegarn.jpg

Prezentujemy zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, małopolskim oraz dolnośląskim. Najniższy wskaźnik - w województwie świętokrzyskim i opolskim.

Średnia dla Polski wynosi 0,45, podczas gdy we Francji 0,76 a w Niemczech - 0,73.

Kurczy się liczba księgarń

wykres_ksiegarnie03_20_03_21_1.jpg

Jak wynika z porównania rok do roku, od marca 2020 roku do końca marca 2021 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń ubyło 95 księgarń. Tylko od początku tego roku Baza zmniejszyła się o 19 placówek.

Co cieszy, w pandemicznym roku powstały również nowe księgarnie, takie jak Ministerstwo Starych Książek w Krakowie, Do Dzieła w Łodzi, Weź Poczytaj w Wysokim Mazowieckiem, Księgarnia Pocztowa 19 w Szczecinie czy Najlepsza Księgarnia w Warszawie.

Liczba wyrejestrowanych księgarń w 2020 roku

Liczba_wyrejestrowanych_ksiegarn_14_12_20.jpg

Od stycznia do połowy grudnia 2020 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń wyrejestrowano 266 księgarń. Najwięcej zamknięć placówek nastąpiło województwach: mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Najmniej księgarń ubyło w województwach: podkarpackim i opolskim. 60 proc. zamknięć dotyczyło punktów należących sieci księgarskich.

Wskaźnik liczby księgarń na 10.000 mieszkańców

wskaznik_30_11_20.jpg

Prezentujemy zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, małopolskim oraz śląskim. Najniższy wskaźnik - w województwie świętokrzyskim i opolskim.

Średnia dla Polski wynosi 0,45, podczas gdy we Francji 0,76 a w Niemczech - 0,73.

W kwietniu tego roku wskaźnik dla Polski wynosił 0,47.

Liczba księgarń w podziale na województwa:

 • mazowieckie: 333
 • małopolskie: 186
 • śląskie: 183
 • wielkopolskie: 175
 • dolnośląskie: 157
 • pomorskie: 112
 • łódzkie: 102
 • podkarpackie: 101
 • kujawsko-pomorskie: 87
 • lubelskie: 79
 • zachodniopomorskie: 77
 • podlaskie: 61
 • warmińsko-mazurskie: 58
 • lubuskie: 48
 • świętokrzyskie: 36
 • opolskie: 28